skip to Main Content
Oppgitt og fortvilet - og masse ikke-kommuniserte følelser. Det kan snues, men det krever noe av dere begge!

Privatundervisning for par
enten som et nettbasert/online-kurs
eller
gjennomført på Annas hjemmekontor på Hasle i Oslo
Kursleder: Anna Sigridsdatter Heen

Varighet: 5 timer. Kurset anbefales delt i fem med en times varighet på hvert undertema. Det er også mulig med færre økter av lengre varighet, f.eks. 2+2+1 timer eller 2,5 + 2,5timer.

Tidspunkt: Når det passer for dere!

Kurspris: kr. 6 500 per par

INNHOLD:

1) Våre grunnleggende følelser og behov som er viktig at vi blir møtt på/ får tilfredsstilt av partneren. Hvordan viser dere hverandre følelser og hvordan blir det du uttrykker oppfattet av partneren din?

2) Personlighet og temperament, personlighetstyper. Du og partneren – hvor like, forskjellige når det gjelder følelser?
Hvor følelsesstyrt tillater du deg å være? Evner dere å vise hverandre følelser? Klarer du å uttrykke hva du trenger av partneren?

3) Våre følelser er knyttet til vår personlig historie og ”rammebetingelsene” vi har levd under. Hva er det viktigste hver av dere tatt med inn i deres nåværende forhold?

4) De fleste par kommer inn i fastlåste kommunikasjons -og samhandlingsmønstre. Hva er deres negative kommunikasjonsmønstre? Hva kan/vil dere gjøre med deres fastlåste mønstre?

5) Pleie og utvikle de gode følelsene. Hva skal til for å gjøre følelsene til skattekammeret i deres relasjon?

Back To Top