skip to Main Content

Samlivsskolen har samlivskurs for dere!

Jeg er styreleder i Samlivsskolen der jeg og andre kursledere samlivskurs for par som vil lykkes i samlivets kunst.

Ta med partneren din på kurs og få et bedre samliv!

Forutsatt nok påmeldinger holder vi følgende kurs:

Samlivskurs om Å LEVE MED PARTNER MED TUNG BAGASJE.

Vi har  endagskurset  (lørdag eller søndag) FORSTÅ HVERANDRE BEDRE,  i kursleders lokaler i Hyggen, Røyken, rett uten for Drammen.

Vi holde samlivskurs for småbarnsforeldre. FORTSATT KJÆRESTER NÅR BARNA KOMMER. Dette kurset kombineres med velvære på opplevelsesparadiset The Well, Sofiemyr, rett utenfor Oslo.

I løpet  av året holder vi flere PREP-kurs  som har  fokus på å kommunisere bedre med partneren. Vanligvis  kjøres  dette som et helgkurs over  lørdag og søndag, men av og til har vi også en forkortet utgave over  en dag  (lørdag).  Noen av kursene holdes i leide kurslokaler i Oslo, andre holdes på hotell. Bildet er fra Thon hotell Oslo Airport der vi som regel holder et av PREP-kursene hvert semester.

Kunsten å kombinere SAMLIV OG KARRIERE er temaet for en kveld-kurs.

Vi holder vi samlivskurs med fokus på FØLELSER- for dere som vil gjenoppfriske følelsene for partneren.Her  har dere sjansen til et annerledes samlivskurs der vi bruker dansegleden for å  stimulere kjærligheten.

Samlivsskolen har TANGOkurs for  dere som vil “booste” samlivet gjennom danseglede, bli bevisst hvordan dere kommuniserer og la kroppsspråket bringe dere til nye høyder!

Samlivskurs der temaet er hvordan LEVE MED EN MED ANNET LIVSSYN ELLER ANNEN KULTURELL BAKGRUNN har  vi også.

Samlivsskolen har kurs for NYE PAR  som vil lære samlivets kunst,

Vi har samlivskurs om SEKSUALITETEN i parforholdet. Dette kurs fet holdes i tilrettelagte omgivelser på Strømstad Spa.

Samlivskurs  om UTROSKAP har vi også.  Her  tar vi opp hvordan komme seg gjennom utroskap. Skal det ende med samlivsbrudd  eller forsoning?

De fleste av  våre kurs  holdes i Oslo  og Østlandsområdet, men vi har også et  samlivskurs  i Trondheim  om  BEDRE KOMMUNIKSAJON FOR BEDRE RELASJON.Interessert?

For mer info om kursene, tid, sted, priser og praktisk, se Samlivsskolens hjemmeside

Her kan dere også melde dere på kurs.  Book gjerne kurs allerede nå!

Back To Top