skip to Main Content

 

 

 

 

Kurs om masker, roller, persona og skygger. Masker vi bærer, hvilke masker trenger jeg, og hvilke tør jeg kvitte meg med?

Vil du bli med på psykodrama?

Helgekurs om » Mennesker og våre masker» .

 Meld meg gjerne allerede nå hvis du er interessert.

Vi  mennesker er ofte redde for å vise omverden vårt sanne jeg. Av og til opptrer vi slik at folk mistolker og misforstår oss. Klok av skade tar vi på oss fasaden og holder de andre på avstand. Er du blant dem, og har lyst til å senke guarden, og vise mer av hvem du egentlig er? Tørre å stole på at andre liker deg med både dine styrker og svakheter? Da er dette kurset for deg!

Her blir du bevisst dine roller, din personlighet og dine skygger. Dette er utgangspunktet for det vi jobber med:

Persona er, i Carl Gustav Jungs dybdepsykologi, en arketype som representerer masker eller roller vi tar i det sosiale liv. Vi har alle flere sosiale roller og dermed flere masker som vi gjør bruk av i våre møter med omverden. Vi trenger våre masker både for å utfolde oss, trygge oss og for å beskytte oss. Vi er ikke alltid like bevisste hvilke masker vi til enhver tid tar på oss, og av og til er de maskene vi velger uhensiktsmessige. Persona/masken er ikke det du egentlig er, men som du selv og andre tror du er. Kanskje skulle vi av og til ta bort masken og tørre å vise mer av oss selv, vår personlighet og indre kvaliteter?

Vi arbeider med denne tematikken i samlet gruppe og i smågrupper med demonstrasjoner, øvelser og deling.

Jeg holder kurset når nok interesserte melder seg (minimum fem personer). Ta  kontakt om du vil bli med! Kurset er åpent for deltakere fra hele landet.

Du trenger ikke ha erfaring med psykodrama eller ha deltatt i noen gruppe tidligere. Psykodrama er for deg som vil jobbe med selvutvikling i gruppe, som vil få innblikk i hva mentalisering er, og utvikle din relasjonskompetanse.
Deltagerne drar veksler på hverandre ved å spille roller i hverandres dramaer, og ved å dele erfaringer. Gjensidig og forpliktende konfidensialitet er en selvfølge.
Livssynsuavhengig.

PRISER og PRAKTISK:

Kurstid: Lørdag 10.00-15.00 og søndag 10.00-15.00

Kurssted:  Leide lokale sentralt ved Sandaker, Oslo.

Kursavgiften er for tiden kr. 4000 per  deltaker.

Foruten kursavgiften må deltakerne selv sørge  for kost og losji. For de som trenger overnatting kan  avtalen vår med Thon hotels benyttes. Den gir noe redusert pris på hotelloppholdet. Meld fra til meg hvis det er aktuelt.

PÅMELDING OG BETALING:
Kurspåmelding skjer via kursoppføringen i kalenderen. Velg riktig kurs. Trykk på den grønne bestillingsknappen som leder inn til Go Mentors bookingssystem. Her legger dere inn  kontaktinformasjon og betaling. Alternativt kan du betale direkte til Anna Sigridsdatter Heen  etter avtale med henne. Annas e-postadresse er sigridsdatter@icloud.com og telefonnr. er 91868658.

For mer informasjon om tid  finnes på kurskalender.

 

Back To Top