skip to Main Content

Psykodrama og monodrama passer for deg som vil få det bedre med deg selv og andre, og for deg som vil bli sjef i eget liv.

Jeg hjelper deg til å

• Kjenne mer etter hva som er dine behov og følelser
• Kvitte deg med uhensiktsmessige reaksjonsmønstre
• Bli mer bevisst hvordan du virker på andre
• Forstå andre bedre, hvorfor de handler og reagerer som de gjør
• Bli mer tydeligere og selvrepresenterende i møte med andre

Psykodrama og monodrama tar utgangspunkt i her – og – nå – situasjonen. I psykodrama arbeider vi i grupper og bruker scenen som arena for å spille ut temaer fra våre liv. Deltagerne drar veksler på hverandre ved å spille roller i hverandres dramaer, og ved å dele erfaringer. Monodrama er en gren av denne praksis og tilbys enkeltpersoner i enerom. Også her brukes dramaelementer som iscenesetting, intervjuing og rollebytter.

Gjennom psykodrama blir du i stand til å se deg selv utenfra, og andre innenfra dvs.  forstå bedre hvordan du virker på andre og forstå ting fra den andres perspektiv.  Slik sett er psykodrama et virkemiddel for å utvikle og bedre din relasjonskompetanse.

Monodrama passer for både for deg som vil jobbe individuelt, og for deg som ønsker å prøve metoden eller forberede deg til senere deltagelse i psykodramagruppe.

Monodrama gis som privattime på mitt kontor over en eller flere ganger. Individualtimene er 60 minutter. Om ønskelig kan annen tid avtales. Pris kr. 1250 per time.

Psykodrama er for deg som vil jobbe med selvutvikling i gruppe. Du vil se deg selv i relasjon til andre, få innsikt i gruppeprosesser og gruppedynamikk, og som vil utnytte ressursen som samspill med andre representerer. Jeg holder psykodramakurs over en helg (lørdag og søndag) ved tilstrekkelig antall deltakere (minimum 5-6). Kursene holdes sentralt i Oslo. Pris kr. 3500 per person. Kurset er åpne for deltakere fra hele landet.

Jeg har helgekurs  ( ørdag  og søndag) om masker, roller, vår personlighet og våre «skygger». Masker vi bærer: Hvilke masker trenger jeg, og hvilke vil og tør jeg kvitte meg med? Morsomt, bevisstgjørende og utviklede, sier de som har deltatt på dette kurset. Lyst til å bli med ? Jeg tar løpende i mot påmeldinger til dette kurset og holder det når jeg  får tilstrekkelig antall deltakere. Pris kr. 3500.

Ta kontakt om du ønsker å komme til monodrama hos meg eller delta på psykodramakurs (bildet nedenfor er av  psykodramagruppe jeg deltok i  sommeren,  2005)

Ring meg på telefon: 91 86 86 58 eller send en e-post til sigridsdatter@icloud.com

Back To Top