Prøv psykodrama – og lær å spille hovedrollen i eget liv!

Anna Sigridsdatter Heen

Anna Sigridsdatter Heen

Par- og Personrådgiver, Psykodramaleder, Sexolog, Grunnlegger av Samlivsskolen

VIS MINE TJENESTER

Psykodrama er  form for  indre utforskning i vår personlighet og  historie, våre livstemaer og  våre kommunikasjonsmønstre.  

Slik sett  er psykodrama et ypperlig verktøy for selvutvikling og personlig  vekst. 

Her  spiller jeg, Anna, «protagonist, dvs. tar  hovedrollen  i dette rollespillet.  Har med to  av gruppedeltakerne som jeg har  spurt om å bistå meg /være «hjelpeegoer».  Her får jeg  hjelp og støtte i min prosess! 

Å  ta  styringen over  eget liv er en  vanskelig øvelse som  mange  av oss ikke er oss  bevisst. Vi lar  ting skli. Utfordrer ikke oss selv, og  tar ikke godt nok vare på oss selv. Tenker ikke over hvor  vi  befinner oss i våre livsløp, hva er rammene og settingen, hva vi vil videre og hvordan vi skal komme  dit.

Prøv psykodrama – og du lærer å spille hovedrollen i eget liv ! 

Psykodrama er en terapeutisk metode som ble utviklet av Jacob Moreno på 1930-tallet. Det er en form for gruppebehandling som involverer improvisasjon og rollespill for å hjelpe deltakerne med å utforske og forstå sine følelser og interpersonelle relasjoner.  Ofte sier vi at  gjennom å bruke psykodrama lærer vi å  «se oss selv utenfra og andre innenfra».  Du  gjør altså ikke bare en  en indre reise i selvoppdagelse, men blir også bedre i stand  til å forstå  hvorfor andre tenker, føler og handler som de  gjør – annerledes enn deg selv. Dermed vil du også kunne bli mer  forståelsesfull og empatisk, og du vil lettere nå fram til andre med ditt budskap og din intensjon.

Her er en nærmere beskrivelse av hvordan psykodrama fungerer og hvordan det brukes:

  1. Utgangspunktet: Gruppen består av en terapeut og en gruppe av deltakere. Terapeuten vil introdusere temaet for psykodrama-økten og velge en deltaker som vil spille hovedrollen i dramaet ( være protagonist)
  2. Rollespill og rollebytter :  Terapeuten vil spørre hoveddeltakeren/protagonisten om å beskrive en situasjon fra sitt liv, og be dem om å spille sin egen rolle i situasjonen. Noen av de andre deltakerne vil bli spurt  om å spille andre roller/personer i scenen  være hjelpeegoer), slik at situasjonen kan utforskes og bearbeides fra flere perspektiver.
  3. Improvisasjon: Terapeuten vil lede protagonisten  gjennom prosessen: Det lages ved improvisert scene, hvor protagonist og  med  hjelpeegoenes  bistand vil utforske følelser og interpersonelle relasjoner i situasjonen. Terapeuten vil hjelpe deltakerne med å utforske og reflektere over sine følelser, og støtte dem i å uttrykke seg på en trygg og konstruktiv måte.
  4. Tilbakemeldinger/deling i gruppen: Etter rollespillet vil terapeuten be deltakerne om tilbakemeldinger på økten. Dette gir deltakerne mulighet til å dele erfaringer som ble vekket fra egne liv og  uttrykke sine egne følelser og perspektiver på situasjonen. Så vel  protagonist som  alle gruppedeltakerne vil herved reflektere over sine opplevelser og lære av dem.  Her  vil man  oppleve gjenkjennelse – at man ikke er  den  eneste som har disse utfordringene i sine liv.  Gjennom  denne prosessen opplever man å bli sett, forstått og godtatt for den man  er.

Psykodrama kan også brukes til å behandle en rekke lidelser og utfordringer, inkludert angst, depresjon, traumer og relasjonsproblemer. Terapeuten vil tilpasse teknikkene til hver enkelt persons spesifikke behov og utfordringer, og jobbe for å hjelpe deltakerne med å utforske og forstå sine følelser og interpersonelle relasjoner på en dypere måte.

Psykodrama kan gi deltakerne mulighet til å utforske og bearbeide vanskelige situasjoner og følelser på en trygg og støttende måte, og kan hjelpe dem med å utvikle økt selvinnsikt, empati og kommunikasjonsferdigheter.

 

 Psykodramakurs  første helgen i  juni om mennekser og våre masker

Jeg har fra tid til annen  psykodramakurs.   Mitt  tilbud er todagers kurs om mennesker og våre masker, dvs.der vi ser på de masker/ fasader vi ikler  oss for å beskytte oss selv.  På kurset spør vi oss: Hvilke masker trenger jeg? Hvilke masker vil jeg kvitte meg med?
 Ta  kontakt dersom du  er interessert i å delta.Så snart jeg  får samlet en stor nok  gruppe (4-7 personer) fastsetter jeg tid for kurset!
  Hilsen Anna

 

Facebook
LinkedIn
villa1 (6)

Hei! Anna er navnet👋 Som din samtaleterapeut, coach, og sexolog, er jeg her for deg som ønsker å snakke åpent, enten i Oslo eller online.

Som samtaleterapeut, coach og sexolog, er jeg her for å hjelpe deg. Usikker på om dette er noe for deg? 📞Ring meg gjerne, så prater vi om det – helt uforpliktende.  Du kan også legge igjen navn og nummer, så ringer jeg deg opp.