skip to Main Content

Unntakstilstanden som coronaviruset forårsaker  har  vist seg  tung for par som sliter i samlivet  sitt. Men hvorfor ikke nytte  tiden  nå som  det  gis åpninger? Dere kan  bruke denne anledningen til å få det  bedre sammen!

Av meg  kan dere  få privatundervisning i PREP. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Her er tilbudet  mitt: Dere  kan  komme på mitt hjemmekontor i Oslo eller jeg  kurser dere på  online, det være  seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge  nettbaserte plattform.

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0  til 1,5 time.

Det  er  to  alternativer –  et 3- timers kurs og  et 5 – timers kurs:

A: 3 timers  privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her  ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer  til uttrykk  hos dere. Siste økt tar opp hva  dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres  dårlige  mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder.  Sesjonens varighet bestemmer dere  selv. Prisen for dette kurset  er kr. 3750.

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering.  Hvordan tilnærmer  dere problemene dere har?  Hvordan løser  dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og  problemer dere må leve med. Hvordan  bli gode på å håndtere problemer? Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge  antall ganger og varighet. Prisen for dette kurset er kr. 6250.

 

Bestill time for nettbasert PREP

Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand. Online- terapi er et fint alternativ for de av dere som av ulike grunner ikke kan komme til mitt hjemmekontor i Oslo. Her er verken geografiske avstand, stramme tidsskjemaer eller annet noen hindring.

Bestill time for nettbasert parterapi
Back To Top