skip to Main Content

Kommuniserer du og partneren din dårlig?
Er dere ikke så gode på problemløsning?

En  kortversjon av  PREP-kurs handler om kommunikasjon og hva som hindrer god kommunikasjon. Vi ser  på ødeleggende kommunikasjonsmønstre som par har.

Tar  dere den andre delen av kurset (del B) fokuserer vi opp problemhåndtering og problemløsning. Målet er at dere kan kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og lære noen grep som kan tas for å forbedre kommunikasjonen og løse problemer.

Dere kan få denne  kortversjonen av PREP  som privatundervisning  for  bare dere to. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Her er tilbudet  mitt:

Dere  kan komme på mitt hjemmekontor på Hasle i Oslo. Eller jeg  kurser dere på  online, det  være  seg via Skype,  Facetime eller  ved  å bruke av Go Mentors trygge  nettbaserte plattform.

Lengden av hver økt kan variere, men jeg  vil anbefale fra 1 til 1,5 time.

A: 3 timers  privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om  kommunikasjon: Her  ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer til uttrykk hos dere. Siste  økt er  hva  dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres  dårlige  mønstre. Dere får råd og dertil verktøy og metoder.  Hver  sesjons varighet bestemmer dere selv. Det kan f.eks. være  tre ganger av en time eller to ganger av 1,5 time. Prisen for dette kurset  er kr. 3750.

B: Eller dere kan velge et forlenget  kurs der vi i tillegg til tre  timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering.  Hvordan tilnærmer dere problemene dere har? Hvordan løser  dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og  problemer dere må leve med.  Modeller for problemhåndtering og problemløsning. Hvordan bli gode på å håndtere problemer? Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge  antall ganger og varighet. Prisen for dette 5- timers kurset er kr. 6250.

I  can give private  lessons in PREP (short  version 3 or  5 hours) for english-speaking single couples –  either coming to my home office in Oslo or take it online.

Back To Top