skip to Main Content

Unntakstilstanden som coronaviruset forårsaker  har  vist seg  tung for par som sliter i samlivet  sitt. Men hvorfor ikke nytte  tiden  nå som  det  gis åpninger? Dere kan  bruke denne anledningen til å få det  bedre sammen!

Av meg  kan dere  få privatundervisning i PREP. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!  Jeg  kan  gi denne kortversjonen av PREP for engelsktalende par.

Her er tilbudet  mitt: Dere  kan  komme på mitt hjemmekontor i Oslo eller jeg  kurser dere på  online, det være  seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge  nettbaserte plattform.

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0  til 1,5 time.

Det  er  to  alternativer –  et 3- timers kurs og  et 5 – timers kurs:

A: 3 timers  privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her  ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer  til uttrykk  hos dere. Siste økt tar opp hva  dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres  dårlige  mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder.  Sesjonens varighet bestemmer dere  selv. Prisen for dette kurset  er kr. 3750.

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering.  Hvordan tilnærmer  dere problemene dere har?  Hvordan løser  dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og  problemer dere må leve med. Hvordan  bli gode på å håndtere problemer? Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge  antall ganger og varighet. Prisen for dette kurset er kr. 6250.

I  can give private  lessons in PREP (short  version 3 or  5 hours) for english-speaking single couples –  either coming to my home office in Oslo or take it online.

Bestill time for nettbasert PREP

Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand. Online- terapi er et fint alternativ for de av dere som av ulike grunner ikke kan komme til mitt hjemmekontor i Oslo. Her er verken geografiske avstand, stramme tidsskjemaer eller annet noen hindring.

Bestill time for nettbasert parterapi
Back To Top