skip to Main Content

Jeg jobber som parterapeut/samlivsterapeut og også med individuell rådgivning, og holder jevnlig samlivskurs  og psykodramakurs Jeg har tidligere arbeidet mange år som sosionom.
Er registrert psykoterapeut med spesialitet i psykodrama.

Jeg har utdanning i EFT-c (Emotional Focused Therapy for couples).

Jeg har utdanning som ParRelasjonsCoach.

Jeg er sexolog.

Jeg er sertifisert kursleder i  PREP.

Jeg har jobbet med kommunikasjon og formidling.
Jeg har lang erfaring fra konflikthåndtering og konfliktløsning.

I min verktøykasse finnes også handlingsrettet trening og aksjonsmetoder egnet for grupper i arbeids- og organisasjonslivet. For  bedriftsrådgivning og lederutvikling, se min hjemmeside Bedriftssamspillet

Fra min CV:

Arbeidserfaring

 •  Lang erfaring fra oppsøkende arbeid blant ungdom
 •  Mange år med sosialrådgivning og kriseintervenering i akutt-tjeneste og voldtektsmottak
 • 16 års bakgrunn som journalist og redaktør
 •  Lang arbeidserfaring som prosjekt- og utviklingsleder innen voksenopplæring
 •  Gir tilbud om psykodrama og monodrama. Vært hjelpelærer i psykodrama
 • Holder jevnlig samlivskurs (inkludert samlivskurset PREP). Se hjemmesidene til  Samlivsskolen og Givende  Samliv
 • 4 års erfaring som mekler i konfliktråd
 • Styreleder (2013-2017) i Norsk forbund for Psykoterapi (NFP)
 • Styrleder og daglig leder i Samlivsskolen ( H 2015-

Utdanning

 •  Cand. mag grad med pedagogikk og sosiologi i fagkretsen.
 •  Sosionomeksamen
 •  Psykodramalederutdanning.
 •  Mastergrad i organisasjon og ledelse. Masteroppgave om arbeidslivsteater
 • Studier i ledelse og organisering av frivillige organisasjoner
 •  Utdanning i prosjektarbeid og prosjektledelse
 •  Kurser og halvårsenhet i journalistikk
 • Teaterinstruktørutdanning
 •  Prosesslederutdanning i aksjonsmetodikk for organisasjoner og bedrifter
 • Har videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi
 • Utdanning som  ParRelasjonsCoach fra den svenske Livscoach Akademien
 • Utdanning i sexologi, Sexologiskolen, Købehavn

Taushetsplikt og personvern

Som sosionom og psykoterapeut har jeg taushetsplikt forankret i det norske lovverket. For informasjon på nettet om taushetsplikt og plikt til å melde/gi opplysninger, se f.eks. helsenorge.no. og yrkesetisk grunnlagsdokument for  barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Jeg er medlem av Norsk Forbund for psykoterapi (NFP) og følger deres vedtekter med etiske retningslinjer.

 

Back To Top