skip to Main Content

Jeg jobber som samlivsterapeut og også med individuell rådgivning, og holder jevnlig samlivskurs og psykodramakurs Jeg har tidligere arbeidet mange år som sosionom.
Er registrert psykoterapeut med spesialitet i psykodrama.

Jeg er sertifisert kursleder i PREP.
Jeg har jobbet med kommunikasjon og formidling.
Jeg har lang erfaring fra konflikthåndtering og konfliktløsning.

Jeg har utdanning som ParRelasjonsCoach.

Jeg ha videreutdanning i emosjonell fokusert terapi for par. Følelser  styrer oss mer enn vi tror! For tiden tar jeg utdanning i sexologi.

I min verktøykasse finnes også handlingsrettet trening og aksjonsmetoder egnet for grupper i arbeids- og organisasjonslivet. For  bedriftsrådgivning og lederutvikling, se min hjemmeside Bedriftssamspillet

Fra min CV:

Arbeidserfaring

 •  Lang erfaring fra oppsøkende arbeid blant ungdom
 •  Mange år med sosialrådgivning og kriseintervenering i akutt-tjeneste og voldtektsmottak
 • 16 års bakgrunn som journalist og redaktør
 •  Lang arbeidserfaring som prosjekt- og utviklingsleder innen voksenopplæring
 •  Gir tilbud om psykodrama og monodrama. Vært hjelpelærer i psykodrama
 • Holder jevnlig samlivskurs (inkludert samlivskurset PREP). Se hjemmesidene til  Samlivsskolen og Givende  Samliv
 • 4 års erfaring som mekler i konfliktråd
 • Styreleder (2013-2017) i Norsk forbund for Psykoterapi (NFP)

Utdanning

 •  Cand. mag grad med pedagogikk og sosiologi i fagkretsen.
 •  Sosionomeksamen
 •  Psykodramalederutdanning.
 •  Mastergrad i organisasjon og ledelse. Masteroppgave om arbeidslivsteater
 • Studier i ledelse og organisering av frivillige organisasjoner
 •  Utdanning i prosjektarbeid og prosjektledelse
 •  Kurser og halvårsenhet i journalistikk
 • Teaterinstruktørutdanning
 •  Prosesslederutdanning i aksjonsmetodikk for organisasjoner og bedrifter
 • Har videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi
 • Utdanning som  ParRelasjonsCoach fra den svenske Livscoach Akademien

Taushetsplikt og personvern

Som sosionom og psykoterapeut har jeg taushetsplikt forankret i det norske lovverket. For informasjon på nettet om taushetsplikt og plikt til å melde/gi opplysninger, se f.eks. helsenorge.no. og yrkesetisk grunnlagsdokument for  barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Jeg er medlem av Norsk Forbund for psykoterapi (NFP) og følger deres vedtekter med etiske retningslinjer.

 

Back To Top