skip to Main Content

Kurs om utroskap

Utroskap og sjalusi  er ofte et tema i parterapien jeg gir. Siden utroskap rammer mange par  har jeg også  egne samlivskurs  som tar opp denne problematikken. Se https://www.samlivsskolen.no/samlivskurs-om-utroskap/
For dere som kjenner  dere igjen her: Ikke gå med redsel og usikkerhet, ikke sitt inne med  dårlig samvittighet, men gjør noe med grenseoverskridelsen før den  blir så stort  at det ellers  lett kan ende med samlivsbrudd.
 Så ta kontakt!
Back To Top